top of page

לאבחוני ילדי גן במודיעין מכבים רעות ובגני תקווה לחץ על החץ

מכון קרני רואה חשיבות עליונה ביצירת אוירה נעימה ומאפשרת לכלל הילדים הנבדקים על ידו על מנת שהילד יתנהל בזמן המבדק בחופשיות ובביטחון ויביא לידי ביטוי את יכולותיו

לאבחוני ילדי גן רמה"ש, לחץ על חץ ימין. לאבחוני ילדי גן במודיעין מכבים רעות וגני תקוה, לחץ על חץ שמאל

לאבחוני ילדי גן ברמה"ש
לחץ על
החץ
 

bottom of page