top of page
karni trans new new.png
מכון קרני
אבחון, ייעוץ והכוון

הודעות לתלמידי כיתות ב׳, ג׳, ד׳ בלבד

מבחני שלב ב' לאיתור מחוננים ומצטיינים - הסתיימו.ש

תשובות יתקבלו באמצעות מסרונים במהלך חודש יוני

שלטלפונים הניידים של הורי התלמיד/ה.ש

 

 

 

לבירורים נוספים אנא צרו קשר במייל בלבד:ש

​karnilink@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

bottom of page