להרשמה למבחני האיתור לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים

 בעל יסודי אנא לחץ כאן

להרשמה עבור מבחן בית הספר התיכון ע"ש בויאר ירושלים בלבד (לתלמידי כיתות ט' - י') אנא לחץ  כאן