karni trans new new.png
מכון קרני
אבחון, ייעוץ והכוון

 

הודעות לתלמידי כיתות ו' -ט'ש

​​​​​​

בימים אלו נשלחות התשובות לנבחני בחינות האיתור למחוננים ומצטיינים.ש

התשובות נשלחות באמצעות מיילים.ש

תהליך שליחת התשובות יקח מספר ימים.ש

אם קיבלתם מייל ממכון קרני ואינכם מצליחים לפתוח במכשיר הסלולרי שלכם אנא נסו לפתוח את הקובץ באמצעות המחשב. אם עדיין לא קיבלם מייל אנא המתינו עוד מספר ימים.ש

הודעות לתלמידים בשלב החינוך היסודי

   לבדיקת קליטת דיווח ילדכם למבחן שלב ב' אנא לחץ כאן

 

ניתן לצפות בהזמנה בקישור הבא: הזמנה

תשובות ישלחו במהלך חודש יוני באמצעות מסרונים וזאת כפי שנמסר על ידי משרד החינוך

להורדת מכתב התשובה של מבחן שלב ב' לתלמידים אשר ביצעו את הבחינה בשנים 2020 - 2021 אנא לחץ: כאן   שימו לב, עליכם להצטייד בקוד אישי אשר נשלח אליכם באמצעות מסרון. תשובות ישלחו במהלך חודש יוני באצעות מסרונים וזאת כפי שנמסר על ידי משרד החינוך.ש

​​