karni trans new new.png
מכון קרני
אבחון, ייעוץ והכוון

הודעות לתלמידים העולים בשנה"ל תשפ"ג לכיתות העל יסודי

להרשמה למבחני האיתור לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בעל יסודי אנא לחץ כאן

​​​

הודעות לתלמידים בשלב החינוך היסודי

   לבדיקת קליטת דיווח ילדכם לקראת מבחן שלב ב' אנא לחץ כאן

 

להורדת מכתב התשובה של מבחן שלב ב' לתלמידים אשר ביצעו את הבחינה בשנים 2020 - 2021 אנא לחץ: כאן

שימו לב, עליכם להצטייד בקוד אישי אשר נשלח אליכם באמצעות מסרון

​​

 

 

 

 

 

 

 

להרשמה עבור מבחן בית הספר התיכון ע"ש בויאר ירושלים בלבד לתלמידי כיתות ט - י

אנא לחץ  כאן