top of page

מכון קרני רואה חשיבות עליונה ביצירת אוירה נעימה ומאפשרת לכלל הילדים הנבדקים על ידו על מנת שהילד יתנהל בזמן המבדק בחופשיות ובביטחון ויביא לידי ביטוי את יכולותיו.ד

ד

להלן מידע לגבי אבחוני ילדי גן רמה"ש ואבחוני ילדי גן במודיעין וגני תקוה.ד

רמת השרון

ביום המבדק תגיעו לעמדה של מכון קרני שם יקבל את פניכם נציג של המכון. הנציג יקבל את התשלום עבור המבדק (בצ'ק או במזומן) ויגיש לכם שאלון היכרות. מטרת השאלון היא לאסוף נתונים דמוגרפיים ולהכיר מעט את הילד. לאחר מילוי השאלון תכנסו לחדר בו ייערך המבדק. ההיכרות עם הפסיכולוג נעשית בנוכחות ההורה ונועדה להרגיע את האווירה ולהקל על כניסתו של הילד למבדק. לאחר כחמש דקות הפסיכולוג ישאל את הילד האם זה בסדר שההורה ייצא מהחדר. במידה והילד עדיין מתקשה להתמודד עם הסיטואציה ההורה יכול להשאר מספר דקות אולם לאחר מכן ההורה חייב לצאת. המבדק עצמו עורך כ-45 דקות ובודק יכולות קוגניטיביות, חשיבה יצירתית ובשלות ריגשית

אין צורך ללמוד לקראת המבדק.ד

הנחיות להכנת הילדים למבדק

וודא שהילד הולך לישון מוקדם בלילה שלפני המבדק. אם המבדק יערך בבוקר הער את הילד מספיק מוקדם על מנת שהבוקר יתנהל באופן רגוע. דאג שיאכל ארוחת בוקר, וודא שאתם יוצאים מספיק מוקדם על מנת שהדרך למקום המבדק תהיה גם היא רגועה ככל האפשר.ד

במידה והילד אינו חש בטוב ועולה החשד שיתקשה לבצע את המבדק באופן מיטבי אנא צור קשר עם מכון קרני – אין לשלוח ילד חולה למבדק.ד

חשוב שהילד יגיע עם אחד ההורים ולא עם מישהו אחר. נוכחות ההורה מרגיעה אותו.ד

חשוב שהילד ידע מדוע הוא מגיע למבדק.ד

כך מומלץ להסביר לו: "היום אתה תפגש עם מישהו למשך כשעה. הוא  יעשה איתך כל מיני דברים נחמדים כמו לשחק בקוביות ולצייר ציורים. הוא גם ישאל אותך כמה שאלות. אם תרצה, תוכל גם לשאול אותו. ככה הוא יכיר אותך טוב יותר והוא ידע אם החוג ברמת השרון - זה מקום שמתאים לך"ד

רצוי לא להציג את המבדק כמבחן. לא להבטיח לילד פרס אם יהיה טוב במבדק וכמובן שלא עונש במידה ולא יענה על ציפיותיכם.ד

מומלץ להביא בקבוק מים למבדק.ד

בפגישה עם הפסיכולוגית השתדל לאפשר לילד לדבר ולענות בעצמו על מנת לעזור לו להתרגל לסיטואציה. אל תדבר עם הפסיכולוגית על הילד בנוכחותו (לדוג': "דני ילד נורא ביישן...."), כל מידע שלהערכתך חשוב ורלוונטי אפשר לציין בדף השאלון שתקבל). לכשמגיע הרגע שלך לצאת מהחדר אנא עשה זאת בזריזות. הרעיון הוא לא לשדר לילד שמדובר במשהו גורלי. הדבר רק ילחיץ אותו ובכך יפגע בהישגיו במבדק.ד

מודיעין וגני תקוה

ביום המבדק תגיעו לעמדה של מכון קרני שם יקבל את פניכם נציג של המכון. הנציג יגבה את התשלום עבור המבדק (בצ'ק או במזומן). לאחר גביית התשלום נחלק את הילדים לקבוצות ונקרא להם לכיתות. בשלב זה ייפרדו הילדים מההורים. כל ילד אשר נכנס לכיתה יקבל חוברת עבודה אישית. בכל כיתה יהיו שני מדריכים. משך המבדק הוא כשעה. לאחר המבדק יצאו הילדים מהכיתות בצורה מסודרת למקום המפגש עם ההורים. חשוב לציין שההורים לא יכלו ללוות ולהיכנס לכיתות בכל שלב המבדק

הנחיות להכנת הילדים למבדק

וודא שהילד הולך לישון מוקדם בלילה שלפני המבדק. אם המבדק יערך בבוקר הער את הילד מספיק מוקדם על מנת שהבוקר יתנהל באופן רגוע. דאג שיאכל ארוחת בוקר, וודא שאתם יוצאים מספיק מוקדם על מנת שהדרך למקום המבדק תהיה גם היא רגועה ככל האפשר.ד

במידה והילד אינו חש בטוב ועולה החשד שיתקשה לבצע את המבדק באופן מיטבי אנא צור קשר עם מכון קרני – אין לשלוח ילד חולה למבדק.ד

חשוב שהילד יגיע עם אחד ההורים ולא עם מישהו אחר. נוכחות ההורה מרגיעה אותו.ד

חשוב שהילד ידע מדוע הוא מגיע למבדק.ד

כך מומלץ להסביר לו: "היום אתה תהיה בכיתה אמיתית. תקבל חוברת עבודה ותפגוש מדריכים נחמדים"ד

רצוי לא להציג את המבדק כמבחן. לא להבטיח לילד פרס אם יהיה טוב במבדק וכמובן שלא עונש במידה ולא יענה על ציפיותיכם.ד

מומלץ להביא בקבוק מים למבדק.ד

bottom of page