top of page

אבחון פסיכולוגי

אבחון פסיכולוגי הוא תהליך של הערכה ובחינה שמטרתו להבין לעומק את המבנה הפסיכולוגי של האדם, כולל: רמת אינטליגנציה, מבנה אישיות, כוחות מול חולשות, שליטה בדחפים, חרדות, מנגנוני הגנה ועוד.ד
אבחון פסיכולוגי משמש את הפסיכולוג הקליני או כל מטפל אחר להבנה טובה יותר של המטופל. רק פסיכולוג קליני  וחינוכי (מומחה) רשאי לבצע אבחון פסיכולוגי והאבחון חייב להתבצע בהסכמת המטופל (או הוריו במקרה של קטין).ד

כיצד מתבצע אבחון פסיכולוגי ?ד


השלב הראשון באבחון פסיכולוגי הוא ראיון קליני מפורט המאפשר להבין לעומק את הרקע לפנייה, הבנת התלונה המרכזית של הפונה, הרקע ההתפתחותי המוטורי והשפתי, הסביבה בה גדל, שלבים משמעותיים בחייו, האם נעשו אבחונים אחרים בעבר, האם היה במסגרות טיפוליות בעבר ועוד. כל הפרטים הללו מאפשרים יצירת תמונה מקיפה על הפונה.
במהלך האבחון הפסיכולוגי נעשה שימוש בכלים שונים, חלקם מובנים כמו מבחן הוקסלר המשמש להערכת מנת משכל וחלקם לא מובנים. בסופו של התהליך הפסיכולוג מנתח את הממצאים ומגבש אותם לכדי דו"ח הקרוי דו"ח פסיכו דיאגנוסטי.ד

מתי כדאי לפנות לאבחון פסיכולוגי ?ד

כאשר קיימת דרישה מבית משפט להערכה אישיותית או מכל גוף אחר כמו חברות בטוח, צבא, ביטוח לאומי וכד'ד

כאשר בית הספר מבקש הערכה פסיכולוגית מקיפה

כאשר הילד מתנהג בצורה לא נורמטיבית ובאופן שמעיד על מצוקה ממקור לא ברור

על מנת לגבש החלטה מושכלת בנוגע לדרכי טיפול

כאשר קיימת שאלה לגבי אבחנה פסיכיאטרית

כאשר נדרשת התאמה למסגרות חוץ ביתיות

 

במקרים מסויימים, לאחר אבחון פסיכולוגי, קיימת אפשרות שפסיכולוג מטעם המכון ילווה את המשפחה ביישום ההמלצות. לדוגמא, לאחר שנעשה אבחון פסיכולוגי לתלמיד ניתן להפגש עם צוות בית הספר על מנת לסייע להם ליישם את ההתערבויות שהומלץ עליהן.ד

אבחון פסיכולוגי נערך במכון קרני על-ידי פסיכולוג קליני מנוסה, באוירה נעימה ומכבדת.ד

אבחון פסיכולוגי אורך בין שלוש שעות לשש שעות (בהתאם לקצב העבודה של הפונה) ובדרך כלל בשתי פגישות.ד

תוצאות האבחון נמסרות עד שבועיים לאחר הפגישה האחרונה.ד

ניתן לערוך אבחון פסיכולוגי באנגלית

לפרטים וקביעת מועד לאבחון אנא פנה אלינו למייל

karnimisrad@gmail.com 

לפרטים וקביעת מועד לאבחון אנא פנה אלינו למייל

karnimisrad@gmail.com 

bottom of page