top of page

אבחון פסיכודידקטי

אבחון פסיכו דידקטי / משולב

אבחון פסיכודידקטי נערך על ידי מאבחנת דידקטית, מומחית ללקויות למידה ופסיכולוגית קלינית או חינוכית. המאבחנת הדידקטית עורכת את החלק הדידקטי ואילו הפסיכולוגית בודקת האם קיימים קשיים ריגשיים כלשהם המשפיעים על רכישת מיומנויות למידה.ד

אבחון פסיכו דידקטי עורך כשבע שעות הנפרסות לרוב על פני שלוש עד ארבע פגישות. לאחר מכן נערכת פגישת משוב בה נוכחים ההורים, המאבחנת הדידקטית והפסיכולוגית.ד
 

מהלכו של אבחון פסיכודידקטי:ד

פגישה/ות עם מאבחנת דידקטית: המאבחנת הדידקטית הינה מומחית ללקויות למידה, בעלת מספר שנות נסיון בהוראה, עובדת עם מסגרות חינוכיות שונות ומנוסה בהוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה. במסגרת אבחון פסיכודידקטי המאבחנת הדידקטית מעבירה מספר רב של מבחנים אשר נועדו לבדוק את כל מיומנויות הלמידה הרלבנטיות לגילו של הילד. על סמך הממצאים היא ממליצה על תוכנית התמודדות וטיפול הטובה ביותר לילד.ד

פגישה עם פסיכולוגית: הפסיכולוגית מנוסה בעבודה עם ילדים בשנות בית הספר בכלל ועם ילדים בעלי לקויות למידה בפרט. במסגרת אבחון פסיכודידקטי היא עורכת פגישת אינטייק המותאמת לגילו של הילד. במהלך הפגישה הילד משתף אותה מעולמו הפנימי, מתאר את זכרונותיו, חוויותיו מהבית ומבית הספר ועוד. בנוסף, הפסיכולוגית עורכת מספר מבחנים הכוללים את מבחן הוכסלר להערכה של מנת משכל ועוד מבחנים השלכתיים אשר נועדו לשפוך אור על מבנה אישיות, כוחות אגו, צרכים, חרדות, תפיסת עצמי, תפיסת עולם ועוד.ד

פגישת סיכום: בסופו של אבחון פסיכודידקטי נערכת פגישה מסכמת בה נוכחים המאבחנת הדידקטית, הפסיכולוגית וההורים. בתחילת הפגישה ההורים מקבלים את הדו"ח המשולב. המאבחנת הדידקטית עוברת איתם על החלק הדידקטי והפסיכולוגית על החלק הריגשי. כל אחת מסבירה אילו מבחנים הועברו לילד, כיצד התמודד הילד עם התהליך האבחוני ומהם הממצאים, המסקנות וההמלצות. בהתאם לממצאים תגובש תכנית טיפולית. בנוסף, הצוות וההורים ידונו בדרכים הטובות ביותר ליישום ההמלצות.ד

מידע חשוב להורים בנוגע לאבחון פסיכודידקטי:ד


במקרים רבים אבחוני פסיכו דידקטים מתבצעים על-ידי פסיכולוג אשר עורך הן את החלק הדידקטי והן את החלק הפסיכולוגי. במקרים אילו קיימת נטיה לראות את האבחון הפסיכודידקטי כאבחון פסיכולוגי עם תוספת של אבחון דידקטי.ד

הגישה של מכון קרני אומרת שאבחון פסיכודידקטי צריך להתבצע באופן כזה ששם את הדגש על החלק הדידקטי. החלק הפסיכולוגי נועד לבדוק האם קיימים קשיים רגשיים אשר משפיעים על רכישת מיומנויות למידה. במקרים רבים אין כלל צורך באבחון פסיכודידקטי וניתן להסתפק באבחון דידקטי.ד

ההמלצה של מכון קרני היא שבכל מקרה בו אתם מופנים לאבחון פסיכודידקטי בידקו האם באמת יש צורך בחלק הפסיכולוגי או שניתן להסתפק באבחון דידקטי.
במכון קרני הפסיכולוגית הקלינית או החינוכית המבצעת את החלק הפסיכולוגי של האבחון מכירה את הצרכים המיוחדים של ילדים הפונים לאבחון מסוג זה ולוקחת אותם בחשבון בזמן העברת האבחון ובזמן ניתוח הנתונים. מעבר לכך, המאבחנת הדידקטית והפסיכולוגית עובדות בשיתוף פעולה מלא על מנת ליצור אבחון פסיכודידקטי שיש בו אינטגרציה של מכלול הנתונים והממצאים על מנת לבנות תוכנית התמודדות מתאימה.ד

ידוע כיום שליקויי למידה הם תולדה של פגיעה במערכת העצבים המרכזית וכי יש לכך השלכות על תפקודו של הילד לא רק בתחום הלימודי אלא לעיתים גם בתחום החברתי (קריאת המפה החברתית, שיפוט חברתי וכד'). לכן, חשוב ביותר, שאבחון פסיכודידקטי יתבצע על ידי אנשי מקצוע הבקיעים בתחום לקויות הלמידה. אבחון הנעשה על ידי מי שאינו מבין בלקויות למידה עלול להוביל לאבחנה שגויה ויפגע בעתידו של הילד. הדבר נכון בכל תחום טיפולי אליו הילד או הוריו ניגשים.ד

לפרטים וקביעת מועד לאבחון אנא פנה אלינו למייל

karnimisrad@gmail.com 

לפרטים וקביעת מועד לאבחון אנא פנה אלינו למייל

karnimisrad@gmail.com 

bottom of page