top of page

ילדים מחוננים הם בעלי מאפיינים מיוחדים שלצד יתרונותיהם הברורים עלולים לעיתים לחוש מצוקה ולסבול מקשיים בתחום הרגשי והחברתי, אשר דורשים מענה ספציפי וייחודי.ש

למחוננים רבים מאפיינים אישיותיים, התפתחותיים, רגשיים וייחודיים וגורמים לקשיים הנפוצים הבאים:ש

  • פער בין רמה שכלית לרמה רגשית – התפתחות א-סינכרונית, חוסר איזון או צמיחה לא אחידה של תכונות, כישורים ויכולות התפתחותיות

  • קשיים חברתיים – קושי בהשתלבות חברתית ותחושת חוסר התאמה

  • היעדר תחושת שייכות

  • מתח ובלבול רגשי

  • לעיתים נטייה לדיכאון וחרדה

  • אינטנסיביות רגשית

ניסיון של שנים מראה שהורים רבים מדווחים על קשיים דומים בהתמודדות, ומוצאים עצמם פעמים רבות אובדי עצות לנוכח מצבו הרגשי וההתנהגותי של ילדם. 

לאחר פגישת היכרות נאתר את מוקד הקושי: 

1. היעדר מיומנויות של הילד

2. מצוקה של ההורעם והמשפחה - חוסר ידע והבנה

3. חוסר התאמה של הסביבה

 

ונציע פתרונות מקצועיים:ש

  • קבוצת תמיכה והדרכה להורים - בקבוצת תמיכה בת 12 מפגשים ההורים יהנו מקבוצה תומכת ומכילה לצד ידע מקצועי, הדרכה וכלים מעשיים. 

  • קבוצת כישורי חיים מותאמת לילדים מחוננים - 12 מפגשים בהם הילדים ילמדו כלים מעשיים להתמודדות בסיטואציות חברתיות, ירכשו ויתרגלו כישורי חיים.

  • הדרכה לצוות החינוכי בבית הספר.דכדגשכ

 

bottom of page