top of page

ליקויי למידה

המונח ליקויי למידה מטעה במידה מסויימת וזאת משום שילדים בעלי ליקויי למידה מתמודדים עם קשיים מסוגים שונים – לימודיים, רגשיים, חברתיים, תקשורתיים והתנהגותיים. כלומר, מדובר בבעיה שהטיפול בה מצריך התייחסות של גורמים שונים, בבית הספר ומחוצה לו.ד

כיום ברור שטיפול בתלמיד בעל ליקויי למידה מצריך הבנה פסיכו-פדגוגית (יהודית אל-דור, הד החינוך 6.2011) אשר מתבססת על ההכרה בכך שיש להתאים את ההתערבות לצרכי התלמיד, לנקודות החוזק ולקשיים שלו, הן בתחום הלמידה והן בתחום הריגשי. הבניה כזו דורשת התארגנות רב-מערכתית.ד

 

בתחום הפדגוגי - ליקויי למידה באים לידי ביטוי בקשיים בתחומי למידה שונים כתוצאה ממצב נוירולוגי מסוים. כתוצאה מהתפתחות שונה של מערכת העצבים, אותם ילדים מראים פערים חריגים בתיפקוד. הפערים הללו, בין תחומים שונים של למידה, הם שמצביעים על ליקויי למידה.ד

 

בתחום הריגשי – ילדים בעלי ליקויי למידה חווים קשיים בתהליכי הבשילה, ההתפתחות, רכישת מיומנויות שונות ובהסתגלות למסגרות. הפער הקיים בין היכולות השונות יוצר אצלם תסכולים שאינם מנת חלקם של ילדים רגילים. פערים אילו יכולים להופיע גם בהבשלה הפסיכולוגית בגיל ההתבגרות. כלומר, בעלי ליקויי למידה מראים כביכול סתירות באופיים: מצד אחד אחראים ונבונים ומצד שני פזיזים וחסרי אחריות, רגע אחד אמפאתיים ורגישים ורגע אחר אדישים וכד'. בהתאם, בעלי ליקויי למידה דורשים התייחסות וטיפול שונים אשר לוקחים בחשבון את הסתירות הללו ועוזרים לגשר ביניהם ובין הילד והמערכת  בה הוא צריך להשתלב.ד

מתי אפשר לאבחן ליקויי למידה ?ד

 

הורים לילדים בעלי ליקויי למידה מדווחים על כך שכבר בינקות ניתן היה להבחין ברגישויות מסוימות. פעמים רבות ההתפתחות המוטורית איטית יותר, רגישות מיוחדת לרעשים, חוסר שקט וקושי להרגע הינם מהסימנים הבולטים לקיומם של ליקויי למידה בעתיד.ד

 

מאוחר יותר, ילדים בעלי ליקויי למידה מראים איחור בהתפתחות השפתית אשר בא לידי ביטוי באיחור במילמול ובהגיית מילים וכן בשיבושי היגוי. בנוסף הקושי המוטורי בא לידי ביטוי במסורבלות. הקשיים החברתיים של ילדים בעלי ליקויי למידה הם לעיתים תולדה, בין היתר, של קושי להבין את הסביבה, קושי להענות לכללי משחק מקובלים ובשל רגישות יתר הבאה לידי ביטוי בהתקפי בכי או זעם וגם בשל הרגישות לרעשים אשר מקשה עליהם להשתתף באירועים חברתיים.ד

 

בבית הספר, קשיי הלמידה יוצרים תסכול במישורים שונים. הקושי העיקרי של ילד בעל ליקויי למידה בא לידי ביטוי בתהליכים של רכישת ידע וביטוי הידע שנרכש. כשילדים אחרים מצליחים בלימודים הודות להשקעה ולמאמץ שלהם, הילד בעל ליקויי הלמידה מגלה שהמאמצים המרובים שלו לא בהכרח מניבים את התוצאות המתבקשות. חוסר האונים והייאוש מתחילים להשפיע. הקשיים באים לידי ביטוי כבר בכיתה א'. לכן, חשוב שילד בעל ליקויי למידה יזכה לתמיכה כבר בשלבים הראשונים בתחומי הלמידה השונים: סדר וארגון, איכויות עבודה, פיתוח יכולת לעבודה עצמאית, הכנת שיעורי בית ועבודות, תכנון למידה לקראת בחינות ועוד.ד

 

מכון קרני הינו מכון העוסק בתחום זה כמו גם בתחום של אבחון דידקטי ,לפרטים נוספים צרו עימנו קשר

bottom of page