karni trans new new.png
מכון קרני
אבחון, ייעוץ והכוון

​​​​​​הודעות לתלמידים בשלב החינוך היסודי

לבדיקת קליטת דיווח ילדכם לקראת מבחן שלב ב' אנא לחץ כאן

 

שימו לב! טרם קיבלנו דיווח ממשרד החינוך עבור כל התלמידים אשר אושר להם להיבחן.ש

במידה ופרטי הילד אינם מופיעים במערכת קליטת דיווח, יש לפנות באמצעות מוקד שירות ומידע ארצי בטלפון 6552* או לפתוח פנייה מקוונת בפורטל הורים עד לתאריך 01.02.22.ש

להורדת מכתב התשובה של מבחן שלב ב' לתלמידים אשר ביצעו את הבחינה בשנים 2020 - 2021 אנא לחץ: כאן

שימו לב, עליכם להצטייד בקוד אישי אשר נשלח אליכם באמצעות מסרון

​​​​

 

 

 

להרשמה עבור מבחן בית הספר התיכון ע"ש בויאר ירושלים בלבד לתלמידי כיתות ט - י

אנא לחץ  כאן